Etusivu > Tietoa > Ympäristö

Pellettilämmitys on merkittävä ilmastoteko

Pellettilämmitys lämmittää niin lompakkoa kuin mieltäkin. Ilmasto ei kuitenkaan pellettilämmittämisestä lämpene, koska pelletin raaka-aine on uusiutuvaa puuta. Pelletin poltto ei myöskään tuota merkittävästi pienhiukkasia. Pelletin valmistus ja kuljetus tapahtuu hyvin energiatehokkaasti, joten sen vaikutus pelletin ympäristöjalanjälkeen on pieni.

Ilmastonmuutoksen merkittävin kaasu on hiilidioksidi (CO2). Puun polttaessa toki vapautuu hiilidioksidia (CO2), mutta kasvaessaan metsät sitovat vapautuneen hiilidioksidin. Pellettilämmittäminen ei siis lisää CO2:n määrää ilmakehässä.

 

Pellettilämmitykseen siirtyminen vähentää hiilijalanjälkeä tavanomaisessa (kulutus 3000 L öljyä) pientalossa yli 10 000 kg/vuosi. Alla olevasta taulukosta selviää mitkä ovat eri tuotantomuotojen laskennalliset CO2-taseet.

Elinkaaritutkimusten tulokset pelletillä vaihdelleet välillä 19-70 kg/MWh, 30 kg/MWh pohjoismaissa edustava keskiarvo. Muiden osalta ei huomioida tankkerikuljetuksia, jalostusta, jakeluverkostoa, verkon siirtohäviötä eikä erityisesti ekologista jalanjälkeä tuotannossa. Maalämmön osalta COP-kertoimena 2,8. Sähkön keskiarvo v.2000-2007.

Lähteet: IVL, VTT, SYKE

Ilmastoystävällinen lämmitys on varma valinta tulevaisuudessakin

Lämmittäminen ilmastoystävällisellä pelletillä on siinäkin mielessä varma valinta, että polittinen päätöksenteko haluaa lisätä uusiutuvien energioiden lisäämistä.

Toinen merkittävä uudistus oli Ympäristöministeriön johtama rakennusten energiankulutuksen kiristäminen. Vuonna 2012 voimaan astuneet uudet määräykset ottavat huomioon uusiutuvat energiamuodot. Pellettilämmityksen valinnut saa hyvän 0,5 kertoimen.

Pelletillä pienet hiukkaspäästöt

Pienhiukkasia tutkitaan aktiivisesti Suomessa ja on huomattu myös, että valtaosa pienhiukkasistamme saapuu hyvinkin kaukaa, toisista maista asti. Toisaalta kotimaisen liikenteen hiukkaspäästöt vaikuttavat haitallisesti. Kolmanneksi merkittävimpänä hiukkaslähteenä on ns. puun pienpoltto, joista selkeästi merkittävintä on avotakat ja saunojen kertalämmitteiset kiukaat.

Pellettilämmityksen pienhiukkaspäästöt ovat vähäisimmät puun poltossa. Asiaa on tutkittu Suomessa Kuopion yliopistossa ja VTT:n Jyväskylän testilaitoksessa. Puun pienpolton tutkimusraportti on luettavissa Kuopion yliopiston sivuilta (pdf-tiedosto).

Vähäiset päästöt johtuvat kolmesta seikasta:

  1. Pelletti on hyvin kuivaa, se sisältää vettä alle 10% tilavuuspainosta.
  2. Pelletti on tasalaatuista
  3. Polttolaitteet annostelevat pellettiä kattilaan tasaisesti ja vähän kerrallaan. Polttimet myös säätävät korvausilman määrää tarpeen mukaan

Päästöjä voidaan edelleen vähentää pellettilämmityksessä

Vaikka hiukkastaso pellettilämmityksessä onkin pieni, mahdollistaa tekniikka päästöjen vähentämisen edelleen. Tutkimusten perusteella palamista pystytään parantamaan lämmönvaihtimen, palamistavan ja suodattimien avulla. Tällöin voidaan päästä lähes nollatasoon pellettilämmityksen hiukkaspäästöissä.

Sähkösuodattimia on kaupallisesti jo saatavana osaan Keski-Eurooppalaisiin pellettilämmityslaitteisiin. Suomessakin asiaa on tutkittu alustavasti, mutta kotimaisia kaupallistettuja pienlaitteiden suodattimia ei ole markkinoilla.

 

Pelletin tuotanto ja kuljetus ympäristötehokkaasti

Pelletin tuotannossa käytetään puunjalostusteollisuuden sivuvirtoja. Raaka-aineen tuotannon kuluttama energia voidaan laskea tai jättää laskematta energiataseeseen.

Useissa kotimaisissa ja ulkomaisissa tutkimuksissa on todettu, että pelletin sisältämä energia asiakkaan käytössä on kuluttanut kuljetuksessa ja tuotannossa 10-20 % pelletin sisältämästä energiasta (n.4,8 MWh/tn) kuluu tuotannossa ja kuljetuksessa. Näissä tutkimuksissa raaka-aineen tuotannosta eli puun hakkuusta ja sahauksesta osa on myös laskettu mukaan.

Kuljetuksen osuus pellettiketjun energiankulutuksesta on noin 5%, sisältäen raaka-aineiden kuljetukset.

Pelletin kokonaisympäristötasetta tutkitaan Suomen ympäristökeskuksen ja Joensuun yliopiston hankkeessa. Tutkimusten perusteella tuotantotapoja ja energiatasetta voidaan edelleen parantaa.