Etusivu > Pellettilämmittäjäksi > Tuet

Investointitukea yrityksille, yhteisöille, kunnille tai maatiloille

Kotimaisten energialähteiden hyödyntämistä edistäviin investointeihin on mahdollista hakea tukea.

Energiatukea voidaan myöntää energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Yritykset, Kunnat ja yhteisöt

Energiatuki on harkinnanvarainen valtionapu. Energiatuella pyritään ensisijaisesti ohjaamaan energiantuotannon ja käytön valintoja vähemmän hiilidioksidipitoiseen suuntaan. Energiatukea voidaan myöntää energiatalouden kehittämiseen ympäristömyönteisemmäksi, uuden teknologian käyttöönoton edistämiseksi sekä energiahuollon varmuuden ja monipuolisuuden lisäämiseksi.

Energiatuen painopiste on uuden teknologian käyttöönottoa edistävissä hankkeissa. Tuen tarkoituksena on edesauttaa hankkeen käynnistymistä ja vähentää siihen liittyvän uuden teknologian riskejä. Tukea voidaan myöntää valtion talousarvioon sisältyvän valtuutuksen rajoissa. Tukea voivat saada yritykset ja yhteisöt. Avustuskelpoisia yhteisöjä ovat esim. kunnat, seurakunnat ja säätiöt.

Energiatukea haetaan TE-Keskuksen yritysosastolta. KTM:n investointiavustuksessa energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla enintään: - 40% energiakatselmuksissa, energia-analyyseissä ja muissa selvityshankkeissa - 40% uusiutuvan energian tai energiasäästön investointihankkeissa, jotka perustuvat uuteen energiatekniikkaan - 30% muissa uusiutuvan energian tai energian-säästön investointihankkeissa - 30% energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja vähentävissä investointihankkeissa.

 

Energiakatselmukset ja ESCO-menettely

Saneerauksen yhteydessä on joskus järkevää tehdä energiakatselmus, jonka tekoa myös tuetaan. Energiaa säästävään investointi on mahdollista tehdä pienellä investointitarpeella ESCO-menettelyn kautta. Tällöin tukitaso voi olla korkeampi.

 

Maatilat

Maatilojen lämpökeskusten rakentamista varten voidaan myös myöntää investointitukea. Investointituen ehdot ovat yhtenevät koko maassa: tuki myönnetään kaikkialla samoihin kohteisiin saman muotoisena ja tasoisena. Pääsääntöisesti tuki myönnetään lainan korkoetuutena tai -tukena, jonka lisäksi voi tietyissä tapauksissa saada myös avustusta. Lainan enimmäismäärä vaihtelee kohteesta riippuen 50-80 prosentin välillä ja avustuksen enimmäismäärä 15-30 prosentin välillä. Investointitukea haetaan TE-Keskuksen maaseutuosastolta.