Etusivu > Ajankohtaista > Uutiskirjearkisto > SPE-uutiskirje 9/2011

SPE-uutiskirje 9/2011,  5.11.2011


Nousiaisten kunta lämpiää jatkossakin pelletillä
 

Vapo Oy ja Nousiaisten kunta ovat tehneet jatkosopimuksen pellettilämmön toimittamisesta Nousiaisten keskustaajaman kaukolämpöverkkoon.  Nyt solmittu 10-vuotinen sopimus on jatkoa 7 vuoden yhteistyölle.

Ensimmäisen sopimuskauden aikana lämmöntoimitukset kaksinkertaistuivat 2 GWh:sta 4 GWh:iin ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin. Nykyinen lämpömäärä vastaa 1000 tonnia pellettejä, jotka Vapo tuottaa omilla pellettitehtaillaan.

1 MW tehoinen lämpökeskus on Vapon omistuksessa. Kaukolämpöverkon, jonka pituus on 2,2, kilometriä,  omistaa Nousiaisten kunta. Asiakkaana keskustaajamassa on 14 kiinteistöä ja lämmitettäviä rakennuskuutioita reilut 82 000 m3.

Nousiaisten kunnan teknisen johtajan Pirkkoliisa Heinosen mukaan kunta on ollut tyytyväinen pellettilämpöön: ”Tavoitteenamme on ollut kustannusten hallinta ja ympäristöystävällisyyden parantaminen ja nämä tavoitteet täyttyvät pellettilämmöllä. Lisäksi Vapon toiminnan varmuus on vakuuttanut meidät, joten sopimusta oli helppo tästäkin syystä jatkaa.”

Lähde: Vapo

 

Hiekkapojat Oy korvaa 500 000 litraa öljyä vuodessa kotimaisella pelletillä

Raahelainen Hiekkapojat Oy siirtyy tuotannossaan kotimaiseen energiaan. Yritys korvaa vuosittain käyttämänsä 500 000 litraa öljyä kotimaisella pelletillä.

Hiekkapojat Oy on monipuolinen hiekkatuotteiden jalostaja ja toimittaja. Yrityksellä on käytössään kolme kuivauslinjaa, viisi piensäkityslinjaa, suursäkityskoneita sekä erilaisia sekoittajia. Kuivaamiseen tarvittava lämpö on perinteisesti tuotettu öljyllä. Ariterm Oy kehitti Hiekkapojat Oy:n kanssa polttimen, jolla puupelletillä voidaan korvata öljy lämmön tuottamisessa.

Viime keväänä ensimmäinen kuivauslinjoista muutettiin pellettiä käyttäväksi. Kokemusten sekä automatiikan ja polttoaineen syötön kehittämisen jälkeen myös toinen linja on muutettu pellettiä käyttäväksi. Kolmannen linjan suunnittelu on jo käynnissä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä projektin lopputulokseen. Tavoitteemme kustannusten ja ympäristöystävällisyyden parantamisesta täyttyivät. Polttoainekustannuksemme ja ympäristöpäästömme pienenevät merkittävästi. Luotamme, että tekniikka toimii ja Vapo toimittaa tarvitsemamme pelletit ”, kertoo toimitusjohtaja Eero Majanen Hiekkapojat Oy:stä.

Lähde: Ariterm ja Vapo

 

German Pellets rakentaa 500 000 tonnin pellettitehtaan Teksasiin

Saksalainen pellettivalmistaja German Pellets rakentaa Tylerin piirikuntaan Teksasissa. Valinnassa tärkein syy oli hyvä raaka-aineiden saanti yrityksestä kerrotaan.

Tehtaan odotetaan valmistuvan ja aloittavan tuotannon vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 500 000 tonnia ja tuotanto tuodaan kokonaisuudessaan Eurooppaan.

Lähde: Bioenergy Insight

 

Belgialaisvoimalaitos siirtyi kivihiilestä 100% pellettiin

Belgialaisen GDF SUEZ in tytäryhtiön Electrabelin pääomistama entinen kivihiilivoimalaitos Rodenhuizessa on siirtynyt käyttämään 100 %:sti pelletti. Kyseessä on maailman suurin kivihiilestä täysin biomassalla toimivaksi muokattu voimalaitos. Laitoksen sähköntuotantoteho on 180 MW ja se käyttää noin 225 000 tonnia pellettiä vuosittain, tuottaen sähköä noin 320 000 kotitaloudelle.

Muutostöiden hinnaksi tuli 125 M€ ja muutos vähentää hiilidioksidipäästöjä 1,2 miljoona tonnia vuosittain.

GDF SUEZ rakentaa myös parhaillaan 190 MW:n biomassavoimalaitosta Puolan Polanieciin, jonka pitäisi valmistua 2012 vuoden lopulla.

Lähde: GDF Suez

MixBioPells -hankkeen sivusto avattu

Biomassasta valmistettujen vaihtoehtoisten- ja seospellettien energiakäyttöä käsittelevä tietokanta ja foorumi ovat nyt verkossa osoitteessa www.mixbiopells.eu.

EU-rahoitteisen ”MixBioPells” -projektin verkkosivut on avattu. Sivuille on koottu ajankohtaista ja kattavaa markkinatietoa biomassasta valmistettujen vaihtoehtoisten (seos) pellettien tuotannosta ja käytöstä. Tämän lisäksi on mahdollista keskustella verkkosivun foorumilla aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.

Projetin tavoitteena on tunnistaa vaihtoehtoisten pellettien käytön esteet ja edistävät tekijät, ja etsiä lupaavia markkinamekanismeja lisäämään vaihtoehtoisten pellettien merkitystä Euroopan markkinoilla. Biomassasta valmistettujen vaihtoehtoisten pellettien markinat ovat yhä tukossa, mistä syystä asiaankuuluvan tiedon siirto on ratkaisevassa asemassa näiden esteiden voittamisessa, ja samalla vahvistetaan käyttöä edistäviä tekijöitä. Keskustelufoorumista on tarkoitus muodostaa vaihtoehtoisia pellettejä käsittelevä, helposti saavutettava ja ymmärrettävä virtuaalinen kohtauspaikka.

Foorumi sisältää monikielisen hakutietokannan, joka sisältää faktoja ja numerotietoa vaihtoehtoisten pellettien poltosta Euroopan eri maissa, ts. kansalliset säännöt vaihtoehtoisten pellettien poltolle, saatavissa olevat raaka-aineet (raaka-ainekartta), sekä pelletteihin liittyvää tuotanto- ja polttoinformaatiota (”Best practise examples”). Lisäksi foorumille on koottu tietoa tutkimus- ja demonstraatioprojekteista, onnistuneista toteutuksista. Lisäksi sivuille on koottu yhteenveto alan verkottumisen nykytilanteesta. Lisäksi foorumilla on mahdollista jakaa tietoa omista kokeiluista ja kokemuksista, esittää kysymyksiä ja keskustella huoltokysymyksistä, sekä esittää mahdollisia parannuksia avoimella foorumilla. Foorumi jakaantuu kansalliseen ja kansainväliseen osioon.

Tietokantaan päivitetään jatkuvasti uutta tuotantoon ja käyttöön liittyvää kokemus- ja tutkimuspohjaista informaatiota.

Intelligent Energy Europe (IEE) rahoittaa MixBioPells-projektia. Projektiin osallistuu organisaatioita 7 maasta. Suomesta projektissa on mukana VTT

Lähde: VTT

 

Motivan pellettiopas uudistettiin

Pellettilämmitys-opas Motivan Lämmitysjärjestelmät-opassarjassa on uudistettu. Uudessa Pellettilämmitys-oppaassa kerrotaan pientalon rakentajalle ja omistajalle käytännönläheisesti pellettilämmityksestä. Opas on laadittu yhteistyössä pellettialan toimijoiden kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö ovat tukeneet oppaan tekoa.

Opas löytyy tällä hetkellä sähköisenä versiona (pdf) ja tulee myöhemmin painettuna versiona.

Lähde: Motiva

 

Kotimaisella Ekogenilla lämpöä ja sähköä pelletillä

Lappeenrantalainen Ekogen on saamassa pitkäjänteisesti kehitettyä pienen kokoluokan CHP-laitteistoa markkinoille. Ensimmäisiä laitteita ollaan ottamassa käyttöön asiakkaiden luona. Ekogen pienvoimalaitos tuottaa noin 700 kW lämpöä ja 100 kW sähköä. Sähköntuotanto tapahtuu mikroturbiinitekniikalla. Voimalaitoksen lämmöntuotto perustuu Aritermin laitteisiin

Sopivia käyttökohteita pienvoimalaitokselle ovat esimerkiksi: pienteollisuus, asuntoalueet,aluelämpökohteet, hotellit, vapaa-ajan keskukset, kasvihuoneet ja maatilat.

Lähde: Ekogen