Etusivu > Ajankohtaista > Uutiskirjearkisto > SPE-uutiskirje 6/2011

SPE-uutiskirje 6/2011,  18.8.2011


Olkipellettejä jo 2 miljoonaa kiloa

Biobotnia Oy on valmistanut pellettejä oljesta liikkuvalla kalustolla vuodesta pari vuotta. Laitteiston kehittely alkoi Harri Honkavaaran mukaan vuonna 2009. Laitteisto liikkuu kahden yksikön kyydissä. Murskausyksikkö on kehitetty entisestä kantomurskaimesta ja painaa 32 tonnia. Pelletöintiyksikkö puolestaan käyttää rehutehtaa pellettikonetta ja painaa 20 tonnia.

Paras raaka-aine on Honkavaaran mukaan ennen paalausta kuivaamaan karhetusta oljesta paalatut suurpaalit. Tuotannon energiahyötysuhde on hyvä, sillä laitteiden käyttämä energia on vain 3-4 % lopputuotteen energiasisällöstä.

Honkavaara kertoo, että liikkuvalla yksiköllä on valmistettu myös puupellettiä. Pääosa kaikesta pelletistä on vielä mennyt hevostuotannon kuivikkeeksi, mutta 20-30 % on käytetty energiapellettinä. Olkipellettien polttoon tarvitaan aina liikkuva-arinainen poltin, vaikka tuhkan sulamista voidaankin vähentää lisäämällä tuotantovaiheessa pieni määrä esimerkiksi maaperämineraalia, kaoliinia.

Hehtaarilta saa yleensä noin 1100 öljylitraa vastaavan määrän olkea. Olkipelletti painaa keskimäärin noin 550 kg/m3 ja tonnista pellettiä saadaan noin 5 MWh energiaa.

Lähteet: Maaseudun Tulevaisuus ja Biobotnia Oy

Lauri Sikanen Mekrijärven tutkimusaseman johtajaksi

Itä-Suomen yliopiston Mekrijärven tutkimusaseman johtajaksi on nimitetty metsätieteen tohtori Lauri Sikanen, 41. Pellettiprofessorina tunnettu Sikanen työskentelee yliopiston metsätieteiden osastolla.

Mekrijärven tutkimusasema on Suomen ja myös EU:n itäisin tutkimusasema. Asemalla tehdään runsaasti bioenergiaan liittyvää tutkimusta. Siellä on muun muassa oma koepelletöintilaitteisto. Tutkimusasema on mukana noin 50 eri tutkimuksessa ja projektissa.

Sikanen jatkaa edelleen pellettiprofessorina professuurin loppuun. Tutkimusaseman johtajan työ nivoutuu hyvin professuurin kanssa, Sikanen kertoo.

Lähde: Metsäuutiset

Vuoteen 2050 mennessä kaikki lämmitys ja jäähdytys uusiutuvilla

Euroopan uusiutuvan lämmön ja jäähdytyksen teknologiapaneeli RHC-Platform on arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä kaikki lämmityksen ja jäähdytyksen tarvitsema energia tuotetaan uusiutuvilla: bioenergialla, aurinkoenergialla ja geoenergialla.

Paneeli arvioi uusiutuvan osuuden voivan nousta jopa 7000 TWh vuosisadan puoliväliin mennessä. Tästä noin 2700 TWh olisi peräisi biomassasta ja loput auringosta sekä geolämmöstä.

Lähde: RHC-Platform (pdf)

Brittein saarille rakenteilla useita uusia pellettitehtaita

Iso-Britanniaan ja Irlantiin on rakenteilla tai rakennettu useita uusia pellettitehtaita.

Land Energy rakentaa Skotlantiin noin 50 000 tonnin pellettitehdasta, jonka pitäisi valmistua keväällä 2012

Walesiin, Llangefniin, on puolestaan rakenteilla 250 000 tonnia vuodessa tuottava pellettitehdas. Irlantilainen EcoPellets ja energiayhtiö Integrated Energy Systems International ovat tämän hankkeen takana. Tehdaskompleksin on tarkoitus tuottaa lisäksi biosähköä 30 MW ja nestemäistä biopolttoainetta. Raaka-aineena käytetään lähiseudun kokopuuta.

Hanke on ollut vireillä vuodesta 2009 riittävän sähköverkon puuttumisen takia. Verkon rakentamisesta on nyt tehty päätös ja pellettitehtaan oletetaan valmistuvan vuoden 2012 loppuun mennessä ja biovoimalaitos vuonna 2013.

Irlannissa ja Skotlannissa toimiva Balcas on tämän hetken suurin tuottaja yli 150 000 tonnin vuosituotannollaan. Balcas on kolmantena brittiläisenä tuottajana saanut tuotannolleen ENplus sertifikaatin.

Lähteet: Bioenergy Insight, European Pellet Council

Kanadan pelletin tuotanto ja käyttö kasvussa

Kanadassa pelletin tuotannon vuosikapasiteetti vuonna 2011 on 2,9 miljoona tonnia ja tuotantomäärä on noin 2 miljoonaa tonnia.

Kanadan pellettiteollisuuden (WPAC) mukaan maassa on tarjolla metsäperäisi sivuvirtoja ja tähteitä jopa 20 miljoonan pellettitonnin tuottamiseen. Lisäksi maassa on 675 miljoonaa m3 mäntykuoriaisen tappamista metsistä peräisin olevaa puuta.

Tuotantomäärät ovat vahvassa kasvussa ja lähes kaikki tuotannosta viedään. Uusia tehdasinvestointeja tavallisen pelletin tuotantoon on ilmoitettu lähes miljoonan tonnin edestä.

Päävientialueet ovat Eurooppa ja Yhdysvallat, mutta erityisesti Kanadan itäosasta vienti on alkanut Aasiaan, missä kysyntä on kovassa kasvussa ja alueen tuotantomäärät eivät pysy perässä.

Tavallisen puupelletin lisäksi Biomass Secure Power on aloittamassa rakentamaan Brittiläiseen Kolumbiaan 500 000 tonnin torrefioidun pelletin tehdasta. Koko tuotanto aiotaan viedä eurooppaan korvaamaan kivihiiltä voimalaitoksissa. Torrefioitu pelletti on eräänlaista lämpökäsiteltyä puuta, joka on käyttöominaisuuksiltaan tavallista puupellettiä vielä lähempänä kivihiiltä.

Laitoksen rakennustyöt alkoivat heinäkuussa ja laitoksen on tarkoitus käynnistyä syyskuussa 2012.

Tarkoituksen yhtiöllä toimitusjohtaja Jim Carrollin mukaan rakentaa vielä kaksi pellettitehdasta samaan provinssiin, nostaen tuotantokapasiteetin 1,8 miljoonaan tonniin vuodessa.

Toisaalta Kanadassa on alkanut keskustelu siitä, että pelletillä kannattaisi korvata maan omaa kivihiilen ja öljyn käyttöä. Varsinkin öljyn myyntihintojen noustessa maa haluaisi saada siitä saatavat korkeammat myyntitulot ulkomailta.

Pellettiä käytetään Kanadassa pari sataa tuhatta tonnia vuodessa. Ontariossa on otettu käyttöön FIT-ohjelma, joka tukee biopohjaista lämmitystä $ 0,13/kWh  syöttötariffilla.

Lähteet: Bioenergy Insight, WPAC

Pelletin käytölle Aasiassa kovia tavoitteita

Pelletin käytölle Aasiassa ollaan asettamassa nopeita kasvutavoitteita. Erityisesti Etelä-Korea on halunnut leikata kasvihuonekaasupäästöjä 30% vuoteen 2020 mennessä ja muun muassa tätä tukemaan esittänyt velvoitteen käyttää vähintään 5 miljoonaa tonnia pellettiä vuonna 2020.

Aasiassa on tulossa todennäköisesti pellettien tuotannon alijäämä. Erityisesti P-Amerikan ja Uuden Seelannin sekä Australian arvellaan toimittavan alueella pellettiä.

Kiina on alueen suuri pelletin käyttäjä ja tuottaja. Maan arvellaan käyttävän 3-4 miljoonaa tonnia vuonna 2015, mutta myös tuottavan oman tarpeensa verran pellettiä.

Lähteet: Bioenergy Insight, Pöyry/CMT

Draxin biolaitokset hyväksytty, yhtiö odottaa tukiparannuksia

Iso-Britannian suurin uusiutuvan energian tuottaja Drax Power on saanut maan hallitukselta periaateluvan kahdelle 299 MW kivihiiltä korvaavalle biomassalaitokselle, Yorkshiressa ja Lincolnshiressa.

Drax on kuitenkin ilmoittanut, että ei aloita laitosten rakentamista ennen kuin hallitus nostaa tukea biomassaan siirtymisen osalta, niin sanotun ROC -tuen tasoa. Hallitus on kertonut tarkastelevansa ROC-järjestelmää lähiaikoina, mutta ei ole suoraan luvannut tukitason nostoa.

Yhteensä laitokset tuottaisivat riittävästi sähköä 1 miljoonaan kotitalouteen ja loisivat 300 pysyvää työpaikkaa. Hiilidioksipäästöt laskisivat merkittävästi.

Lähteet: Business Green, Bioenergy Insight

Öljyntuotannon uudet menetelmät herättävät pelkoja

Maailman öljytuotteiden tuotanto on saavuttanut monien asiantuntijoiden mukaan huippunsa vuoden 2006 tienoilla. Tuotantoa pyritään pitämään vähintään samalla tasolla monilla eri tavoin, esimerkiksi uusilla tuotantotekniikoilla.

Kanadassa öljyn tuottaminen öljyhiekasta herättää paljon keskustelua vesien pilaantumisien kannalta. Öljyhiekasta erotetaan öljy kuumentamalla kaivettua massaa maakaasupolttimilla. Jopa 50 % loppuenergiasisällöstä tuhlaantuu tuotantoon.

Toinen kyseenalainen tuotantotapa on liuskeisiin sitoutuneen liuskekaasun erotteleminen. Tuotannossa porataan reikiä vaaka- ja pystysuuntaisesti, minkä jälkeen näihin reikiin muodostetaan painetta, jolloin muodostuu paineräjähdyksiä. Samalla vapautuu myös ilmakehään kasvihuonekaasu metaania maan alta. Lisäksi tuotannossa käytetään haitallisia kemikaaleja, joiden pelätään pilaavan pohjavesiä.

Liuskekaasun kasvihuonekaasupäästöt ovat tutkimuksen mukaan koko tuotantoketju mukaan otettuna 20 vuoden tähtäimellä ainakin 20 % pahemmat kuin hiilellä. 100 vuoden tähtäimellä liuskekaasun ja hiilen päästöt ovat samalla tasolla.

Lähteet: Tekniikka&Talous, BBC