Etusivu > Ajankohtaista > Uutiskirjearkisto > SPE-uutiskirje 6/2009

SPE-uutiskirje 6/2009, 16.11. 2009

Bioenergiatavoitteissa suurempi paino metsäteollisuuden ulkopuolelle

Metsäteollisuuden vähentyminen tulee vaikuttamaan bioenergiatavoitteiden saavuttamiseen. Vuoteen 2020 mennessä uusiutuvan energian osuuden tulee olla 38 % energian tuotannosta.

TEM:n raportti esittää, että kasvu tulee näin ollen löytyä muista sektoreista. Erityisesti lämpöyrittäjyys, energiapuu ja hakeyritysten ryhmästä uskotaan löytyvän paljon lisäysmahdollisuuksia.

Lähde: Tekniikka ja Talous

Öljyn hinta muutamien vuosien sisällä 150-250 $ tynnyriltä

St1:n Mika Anttonen ennustaa, että raakaöljyn hinta nousee keskipitkällä aikavälillä niin, että hinnan vaihtelun alaraja on samalla tasolla kuin vuoden takaiset huippuhinnat. Anttosen arvio on, että hinta tulee vaihtelemaan tynnyriltä 150-250 $.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n pääekonomisti Fatih Birolin mielestä suuri yleisö ja poliitikot eivät ymmärrä öljyn loppumisen tulevan nykytietojen mukaan paljon aikaisemmin, kuin on aiemmin arveltu.

lähde: Tekniikka&Talous

Tutkijat: "IEA:n öljyn riittävyysarviot poliittisia"

Maailman energiajärjestö IEA:n World Energy Outlookin arviot öljyn riittävyydestä ovat ruotsalaisen professori Kjell Aleklettin mukaan poliittisia. IEA:lle aiemmin selvityksiä öljystä tehnyt Aleklett pitää epäluotettavina IEA:n arvioita erityisesti tervahiekasta saatavan öljyn riittävyydestä.

IEA arvioi öljyn tuotantomäärän vielä vuonna 2030 olevan 100 miljoonaa barrelia, kun Aleklett pitää 75 miljoonaa barrelia realistisempana. Tässä valossa iso-britannialainen Steve Sorrell uskoo öljyntuotannon huipun (Peak Oil) olevan jo saavutettu.

Lähde: CO2-raportti

Uusi öljyalan toimitusjohtaja: Öljy ei ole enää polttoaine.

Öljy- ja kaasualan uutena toimitusjohtajan aloittava Helena Vänskä on edeltäjiään realistisempi öljyn tulevaisuudesta. Vänskän mukaan: "On lisättävä bioenergiaa, tuulivoimaa ja vesivoimaa. Öljy ei ole polttoaine, vaan tuotteiden raaka-aine."

Lähde: Aamulehti, 12.8.2009

 

Insinöörien ilmasto-ohjelma uskoo pelletin kasvuun

Tekniikan akateemisten ja Uuden insinööriliiton ilmasto-ohjelma uskoo, että pellettilämmitys tulee kasvamaan tulevina vuosina. Insinöörit eivät kuitenkaan uskalla luvata suurta kasvua, koska näkevät pellettivarastojen tilantarpeen ja ylläpitotöiden määrän haasteena.

Insinöörit esittävät lämpöpumppuja pääsääntöiseksi fossiilisten korvaajaksi kaikkialla, missä ei kaukolämpöä ole saatavilla.

Lähde: Tekniikan akateemiset