Etusivu > Ajankohtaista > Uutiskirjearkisto > SPE-uutiskirje 5/2011

SPE-uutiskirje 5/2011,  24.6.2011


Aritermin johto ostaa yhtiön enemmistöomistuksen

Ariterm Oy:n toimitusjohtaja Petteri Korpioja sekä Ariterm Group Ab:n johtajat Matts Bergsjö ja Staffan Lundgård ostavat 80 % lämmitysjärjestelmiä valmistavasta Ariterm Group Ab:sta ruotsalaiselta pääomasijoittajalta Procuritakselta. Korpiojan mukaan Aritermin kaltaiselle yritykselle kasvollinen omistajuus sopii paremmin.

Ariterm valmistaa lämmitystekniikkaa uusiutuville polttoaineille Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto romahti vuoden 2008 tienoilla. Korpioja kertoo, että käänne parempaan on jo tapahtunut, ja liiketulos kääntyy vuonna 2011 voitolliseksi. Hän arvioi, että lämmityskattila-ala tulee kehittymään lähivuosina suurempien yritysten suuntaan.

Lähde: Kauppalehti

Fossiiliset polttoaineet nousseet paljon - pelletti vain 1,8 %

Kotimaisten lämmöntuotannon polttoaineiden hintojen nousu on ollut tuontipolttoaineiden hinnannousua pienempää. Valmisteverojen ja fossiilisten polttoaineiden hintojen nousu ovat nostaneet energian hintoja varsinkin lämmöntuotannossa ja liikenteessä.

Vuoden 2011 alussa kevyen polttoöljyn hinta oli yli 50 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kotitaloussähkön hinta oli alkuvuodesta 2011 noin 20 % nousussa. Erillisessä lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen hinta oli lähes 100 % korkeampi maaliskuussa 2011 verrattuna vuotta aiempaan.

Kuluttajapelletin hinta oli vain 1,8 % korkeampi toukokuussa 2011 verrattuna toukokuuhun 2010.

Lähde: Tilastokeskus

Iso-Britanniassa uusiutuvan lämmön tuottajille syöttötariffi

Iso-Britanniassa on tullut voimaan lainsäädäntö (Renewable Heat Incentive), jonka nojalla on budjetoitu seuraavaksi 20 vuodeksi 972 M€ uusiutuvan lämmön syöttötariffille. Lain tavoitteena on vähentää maan riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Tähän tariffiin ovat oikeutettuja kaikki biomassakattiloilla, maalämmöllä, biokaasulla tai aurinkokeräimillä uusiutuvaa lämpöä tuottavat kiinteistöt maataloudesta, kotitalouksista ja julkisella puolella.

Tukea maksetaan tuotetun kWh-määrän mukaan tietyn laskukaavan mukaisesti. Tukitaso vaihtelee lämmitystavasta ja hakijasta riippuen noin 2 - 20 snt/kWh. Korkein tukitaso on biokaasulla ja aurinkolämmöllä.

Järjestelmä tulee käyttöön kahdessa vaiheessa. Heinäkuusta 2011 lähtien järjestelmään voivat hakea suuremmat julkiset, yritys ja teollisuuskiinteistöt. Tuen ylärajana on 1000 kWth laitteistot, alarajaa ei ole.

Pienkiinteistöt liittyvät mukaan lokakuusta 2012 lähtien, mutta ennen sitä pienkiinteistön on mahdollista hakea erillistä asennustukea, joka on noin 1000 € hakijaa kohden.

Iso-Britanniassa on myös vuoden 2010 aikana otettu käyttöön uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön syöttötariffi. Tuki on mahdollista pienkiinteistöille.

Lähde: Bioenergy Insight, RHIncentive

Iso-Britanniaan kaksi suurta pelletti-CHP -laitosta

Real Ventures rakentaa Iso-Britanniaan kaksi pääosin pellettiä käyttävää CHP-laitosta. Isle of Wightiin ja Imminghamiin rakennettavat laitokset tuottavat 50MW sähköä ja 130MW lämpöä.

Laitosten rakentaminen aloitetaan vuonna 2012 ja on tarkoitus valmistua vuoteen 2014 mennessä.

Lähde: Bioenergy Insight

USA:n metsien käyttö pelletiksi yleistyy

Perinteinen metsäteollisuus on Yhdysvalloissa ongelmissa. Paperin kulutus on vähentynyt vuosikymmenessä neljänneksen.

Sen sijaan metsien moninaiskäyttö lisääntyy. Metsästysoikeuksilla monet metsänomistajat saavat merkittävää tuloa ja virkistyskäytössä metsillä on tärkeä merkitys niiden omistajillekin.

EU:n bioenergian lisääntyminen vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi on myös tarjoamassa yhtä tapaa metsän hyödyntämiseen Yhdysvalloissa. Erityisesti puun jalostaminen tiiviiksi pelletiksi kasvaa. Saksalainen RWE Innology on perustamassa erittäin suurta pellettitehdasta Georgian osavaltioon ja kotimaisia toimijoitakin on useita.

Lähde: Metsälehti

Ekopelletti T&K -hanke käynnissä Oulussa

Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteinen Ekopelletti -hanke toimii vuoden 2012 loppuun saakka. Hankkeessa on hankittu tutkimusympäristöä pelletin raaka-aineiden tutkimusta varten.

Hankkeen yhtenä päätavoitteena on hajautetun pelletin tuotannon kehittäminen. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tutkitaan eri raaka-aineiden pelletöitymistä ja jätemetsäbiomassojen soveltuvuutta pelletin raaka-aineeksi.

Hankkeessa on muun muassa tuotettu ohje pellettien laadun testaamisesta sekä kirjallisuuskatsaus biomassan pelletöinnistä.

Tulossa on maakuntakierros konttiin rakennetun pellettitehtaan kanssa, jolloin voidaan kokeilla erilaisten raaka-aineiden soveltuvuutta pelletin valmituksessa.

Lähde: Ekopelletti-hanke