Etusivu > Ajankohtaista > Uutiskirjearkisto > SPE-uutiskirje 5/2010

SPE-uutiskirje 5/2010,  22.6.2010

 


 

Tammelaan suunnitteilla pellettitehdas

Tammelan kuntaan on suunnitteilla pellettitehdas. Yrittäjinä hankkeessa ovat Markus ja Antti Kunttu. Yrittäjät ostavat Tammelan kunnalta teollisuustontin ja saivat päätöksen kunnan takauksesta.

Tehtaaseen on suunnitteilla raaka-aineen kuivausjärjestelmä ja vuosikapasiteetiksi noin 5000 tonnia. Raaka-aineena käytetään lähialueen raaka-aineita, jotka voivat olla myös suoraan metsästä.

Hanke on keräämässä jatkorahoitusta ja rakentaminen käynnistynee syksyllä.

Lähde: Yle uutiset, Pellettienergiayhdistys

Kivihiilien laivaaja siirtyy pellettien suuntaan

Aspo-konserniin kuuluva ja merirahtiliiketoimintaa harjoittava ESL-shipping uskoo siirtyvänsä aikaa myöten rahtaamaan entistä enemmän pellettiä. Pellettiä tuodaan erityisesti Pohjois-Amerikasta, missä pelletin kysyntä kotimarkkinoilla on vielä pientä.

Globaalit pellettimarkkinat ovat voimakkaassa kasvussa, kun pellettien käyttö erityisesti Euroopan voimalaitoksilla kasvaa. Myös Tanskassa suuri kivihiilen käyttäjä DONG Energy on päättänyt siirtyä 30 vuodessa täysin uusiutuvan energian yhtiöksi.

Lähde: Kauppalehti, Pellettienergiayhdistys

Pelletin ja auringon yhdistelmät yleistyvät

Pellettilämmityksen ja auringon yhdistelmät yleistyvät. Aurinkokeräinten käyttöä pellettienergian rinnalla kokeillaan ennakkoluulottomasti pientaloissa, maatiloilla sekä suuremmissa asuinkiinteistöissä.

Motiva Xpressin uusimmassa numerossa aurinkolämmityksen yhdistämisestä pelletin kanssa tuodaan esiin myös uudisrakennusten lämmitys yhdistämällä pellettitakka ja aurinkokeräimet.

Lähde: Motiva XpressPellettienergiayhdistys

Pellettilaiteasentajien pilottikoulutukseen haku käynnissä

Pellettilämmitysasentajien koulutus RES-direktiivin mukaiseen sertifiointiin tähdäten alkaa syyskuussa. Haku ensimmäiseen ja pilottityyppisesti toteutettavaan koulutukseen on käynnistynyt. Hakuaika päättyy 19.8.

Koulutuksen ja direktiivin tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian asennusten osaajien määrää sekä asennusten laatua, ja tätä kautta osaltaan edistää uusiutuvan energiaa kotitalouksissa. Tärkein hyötyjä koulutuksesta ovat loppuasiakkaat eli kiinteistöjen omistajat.

Pellettilämmityksen pilottikoulutuksen toteuttavat yhdessä Amiedu, TTS-tutkimus sekä Pellettienergiayhdistys.

Lähde: Pellettienergiayhdistys