Etusivu > Ajankohtaista > Uutiskirjearkisto > SPE-uutiskirje 2/2012

SPE-uutiskirje 2/2012,  17.4.2012


Tavoitteena Suomen ensimmäinen biohiilipellettitehdas Ristiinaan

Suomen ensimmäinen biohiilipelletin tuotantolaitos pyritään rakentamaan Ristiinaan perustettavaan biologistiikkakeskukseen. Biohiilipelletillä on tarkoitus korvata lähinnä kivihiilen käyttöä lämmön ja sähkön tuotannossa. Biohiilipelletin tuotanto perustuu puun lämpökäsittelyyn, jossa energian sisältö suhteessa painoon kasvaa. Paahdettu puu pelletoidaan, jolloin energiatiheys tilavuutta kohti kasvaa noin 1,5 kertaiseksi verrattuna normaaliin pellettiin.

Biohiilipellettiä ei toistaiseksi tuoteta Suomessa ja Keski-Euroopassakin täyden mittakaavan laitos on vain Hollannissa, jossa tuotanto on noin 60 tuhatta tonnia vuodessa. Mikkelin seudun hankkeen tuotantotavoite on kolminkertainen eli noin 200 tuhatta tonnia vuodessa. Tuotteen asiakkaita haetaan tulevaisuudessa myös Keski-Euroopasta, jossa tarvitaan paljon bioenergiaa ilmastopoliittisten tavoitteiden täyttämiseksi.
Mika Muinosen mukaan biohiilipellettiä on kannattaa valmistaa Suomessa ja laivata sitä Keski-Euroopan markkinoille ilman tukiakin. Kotimaan markkinoiden kannalta Helsingin kaupungin tulevat ratkaisut kivihiilituotannon korvaamisesta ovat Etelä-Savon bioenergiahankkeen kannalta merkittäviä.

Lähde: Miktech

Sievi Steelille vientisopimus pellettipolttimille Keski-Eurooppaan

Takkoihin sijoitettavia pellettipolttimoita valmistava Sievi Steel on tehnyt merkittävän sopimuksen hollantilaisen kumppaninsa kanssa. Sopimus avaa Sievi Steelille isot markkinat Keski-Euroopassa. Hollantilaisella kumppanilla on kuutisensataa jällenmyyjää Tulikukko-pellettipolttimoille Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Saksassa, Ranskassa ja Itävallassa.

Lähde: Keskipohjanmaa

 

Design-pääkaupunkivuoden ekosauna lämpiää pelletillä

Designpääkaupunkivuosi tuo Helsinkiin Suomen ekologisimman yleisen saunan. Ekologinen ja energiatehokas yleinen sauna avautuu designpääkaupunki Helsingin Merihaan rantaan kesällä.

Edistyksellinen energiaratkaisu lupaa saunojille lähes olemattoman hiilijalanjäljen. Saunan energiajärjestelmä toimii kokonaisuudessaan bioenergian, aurinkosähkön ja vesivoiman yhdistelmällä. Saunan energiajärjestelmä toimii kokonaisuudessaan bioenergian, aurinkosähkön ja vesivoiman yhdistelmällä. Aurinkosähköä tuotetaan rakennukseen integroidulla aurinkopaneelilla, kiuas lämmitetään puupellettejä polttamalla ja ulkopuolinen sähkö valmistetaan Fortumin vesivoimalla.

Kulttuurisaunan nimellä kulkeva yleinen sauna on osa World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa. Fortum vastaa saunan ostosähkön tuottamisesta uusiutuvalla energialla sekä energiajärjestelmän rakentamisesta. Energiasuunnitelman kestävyystarkastelun sekä käytönaikaisen hiilijalanjäljen laskennan tekee Gaia Consulting Oy.

Kiukaan hukka- ja jälkilämpö hyödynnetään talviaikana tilojen lämmityksessä.

Lähde: Design Capital Helsinki 2012

 

Uusiutuvan lämmityksen kasvu Saksassa hidastui

Saksan lämmitysyhdistys BDH:n mukaan uusiutuvan lämmityksen kasvu maassa hidastui vuonna 2011.  Maassa uusittiin 639 500 lämmitysjärjestelmää, joista biomassakattiloita oli 19 500 kpl eli noin 3 %. 

BDH vaatii hallitukselta edistämistoimia, että uusiutuvan lämmityksen kasvutavoite nykyisestä 9%:sta vuoden 2020 14 %:iin voisi toteutua.

Lähde: BDH

 

RWE:n Tilburyn voimalaitoksen tulipalo sotkee hetkellisesti pellettimarkkinoita

Energiayhtiö RWE:n omistama Euroopan suurin biomassalla toimivassa voimalaitoksessa syttyi helmikuun lopulla tulipalo. Palo syttyi pellettiä noin 5000 tonnia vetävässä välivarastossa, eikä levinnyt muualle laitokseen. Palo saatiin hallintaan, eikä räjähdystä päässyt syntymään. Palon syttymissyytä ei ole ilmoitettu, mutta asiantuntijat epäilevät syttymisen johtuneen hapettomassa tilassa tapahtuneesta itsesyttymisestä, johon ei ollut riittävästi varauduttu.

Laitoksen kolmesta yksiköstä yksi on saatu toimintaan ja kaksi viimeistä odotetaan saatavan kuntoon heinäkuun loppuun mennessä.

RWE muutti hiljattain laitoksen kivihiilikäyttöisestä pellettikäyttöiseksi, koska voimalan toimilupa olisi muuten päättynyt. Laitoksen kolme yksikköä tuottavat yhteensä 750 MW teholla uusiutuvaa sähköä, mikä vastaa noin 2 % Iso-Britannian sähköntuotannosta.

Tilburyn laitos kuluttaa 2.5Mn tonnia pellettiä vuodessa toimiessaan täydellä teholla.  90 % polttoaineesta tulee Pohjois-Amerikasta ja 10 % Euroopasta. Tuotantokatkoksen on ennakoitu sekoittavan hieman pellettimarkkinoita, joskin Tilburyyn varattu pellettierä oli jo myyty toiselle voimalaitokselle.

Lähde: Bloomberg, Argus

 

Iso-Britannian voimalaitoshankkeissa ratkaisujen aika

Iso-britannialainen suuri sähköntuottaja Drax ilmoitti helmikuussa muuttaneensa suunnitelmia kolmen biomassavoimalaitoksen rakentamisesta Selbyyn, Imminghamiin ja Hulliin. Syynä vetäytymiseen aiemmista suunnitelmista on Draxin mukaan maan hallituksen päätös alentaa lämmöntuotannon tukea.

Sen sijaan Drax aikoo toteuttaa New Yorkshiren laitoksen muutoksen pääosin biomassalla toimivaksi. Ensimmäisessä vaiheessa laitokseen investoidaan 37 miljoonaa euroa, jonka jälkeen biomassan käyttöosuus on noin 20 %.

E.ON:n kivihiilen korvaukset pelletillä etenevät

Energiayhtiö E.ON on esittänyt suunnitelmat useiden kivihiilivoimalaitosten polttoaineiden korvaamiseksi pääosin pelletillä. Ironbridgen laitos tultaneen muuttamaan 100% pelletillä toimivaksi, tosin vain laitoksen käyttöiän päähän vuoden 2015 loppuun asti. Laitoksen sähkön tuotantoteho on noin 1000 MW.

E.ON on myös saanut luvan maan viranomaiselta DECC:ltä rakentaa 150 MW biovoimalaitos Bristoliin. Hallituksen tukipolitiikan tempovuus on tosin E.ON:n mukaan voi vielä estää hankkeen toteutuksen.

Uusia toimijoita tuottamaan biosähköä

Britannian sähköntuotannon markkinoilla näyttää yleistyvän se, että pienemmät yritykset tuottavat biopohjaista sähköä ja myyvät ne suuremmille, jotta nämä täyttäisivät asetetut vaatimukset. Yksi tällainen yritys on Real Ventures, joka on saanut luvan rakentaa Imminghamiin 49 MW pelletillä toimivan laitoksen. Sataman yhteyteen rakennettavan laitoksen on tarkoitus tuottaa sähköä verkkoon vuonna 2015.

Lähde: Bioenergy Insight

 

Dong Energy yli tuplaa pelletin käytön kolmen laitosten uusimisella

Tanskan valtiollinen energialaitos Dong Energy aikoo investoida 500 miljoonaa puntaa kolmen hiili- ja kaasulaitoksen muokkaamiseksi pelletillä toimiviksi. Laitoksien yhteenlaskettu sähköntuotannon teho pelletillä tulee olemaan noin 1000 MW. Päätös muutoksista tehtäneen 2013 alkupuoliskolla ja laitokset olisivat tuotannossa vuonna 2015. 

Hallituksen alempi verotaso biomassalle kuin hiilelle ja kaasulle kannustaa Dongia muutokseen, yhtiöstä kerrotaan. Jo nyt Dong käyttää jo 1 miljoona tonnia pellettiä ja 500 000 tonnia olkea voimaloissaan, mutta muutosten jälkeen tarve olisi yli 2,5 miljoonaa tonnia vuosittain.

Tällä hetkellä yritys hankkii pelletin etupäässä Balttiasta, Puolasta ja Venäjältä, mutta jatkossa myös Pohjois-Amerikka on mahdollinen. 

Lähde: Bloomberg