Etusivu > Ajankohtaista > Uutiskirjearkisto > SPE-uutiskirje 2/2010

SPE-uutiskirje 2/2010,  11.2.2010


Pellettilämmitys on paloturvallista

Keskellä kiivainta lämmityskautta voi usein huomata uutisia kiinteistöpaloista. Viranomaisrekisterien mukaan hyvin harvoin paloissa on ollut osallisena pellettilämmitys.

Finanssialan keskusliiton Seppo Pekurisen tiedossa ei ole lähivuosilta yhtään tapausta, jossa olisi haettu vakuutuskorvauksia liittyen pellettilämmityspaloon.

Pelastusopiston ylläpitämästä PRONTO-rekisteristä voidaan selvittää eri palojen syitä. Johannes Ketola Pelastusopistolta kertoo, että vuosina 2008-2009 Suomessa oli kaikkiaan 10790 rakennuspaloa tai palovaara. Näistä kaikista puuperäisistä polttoaineista johtui 293 tapauksessa. Kohteita, joissa pellettilämmitys on aiheuttanut palovaaran tai palon oli vuosina 2008-2009 yhteensä noin 15 kpl.

PRONTO-rekisteristä ei kuitenkaan pääosin käy ilmi käytössä ollut laitetyyppi ja useissa paloissa on pellettiä poltettu hakepolttimessa pelkästään tai sekaisin hakkeen kanssa. Hakelämmityksessä käytettävissä stokereissa on selkeitä rakenteellisia eroja, jotka altistavat sen paloille verrattuna pellettilämmityslaitteisiin.

Merkittävin syy paloturvariskeihin kyseisissä tapauksissa ovat PRONTO:n perusteella olleet nokipalo piipussa tai laitteiston polttoaineen (yli)syöttöhäiriöt. Molemmat häiriötyypit ovat usein liian vähäisestä huollosta johtuvia.

Lähteet: FKL, Pelastusopisto/PRONTO-rekisteri

Tampereen seudun ilmastostrategiassa 2030 katse myös lämmitysmuodoissa

Tampereen kaupunkiseudun foorumi on hyväksymässä ilmastostrategiaa vuoteen 2030. Yhtenä keinona strategia katsoon lämmitysöljyn kulutuksen vähentämisen puolella vuoteen 2020 mennessä. Kuntien rakennusvalvonnalle annetaan myös tavoitteeksi tarjota tietoa hajautetun energiantuotannon ratkaisuista.

Tampereen seudulla nähdään esimerkiksi pienimuotoinen sähkön ja lämmön tuotanto mahdollisena. Aluelämpöverkkojen syntymistä halutaan vauhdittaa ja kaukolämpöverkon ulkopuolisilla alueilla uusiutuvaa energiaa aiotaan edistää.

Lähde: Tampereen kaupunkiseutu

100% uusiutuvaa lämpöä -kampanja käyntiin Ruotsissa

Pellettialan järjestöt PiR, PellSam ja Svebio sekä aurinkoyhdistys Svensk Solenergi lanseerasivat konferensissa puoli vuotta valmistellun kampanjan ”100% uusiutuvaa lämpöä”. Kampanjassa keskitytään tuomaan pellettin yhdistämistä aurinkolämpöön ja esille ympäristönäkökulmasta. Kampanjan kotisivut, joissa on muun muassa kohde-esittelyjä löytyvät osoitteesta: www.hundraprocent.info

Ruotsissa asennetaan vuosittain noin 4000 aurinkolämpöjärjestelmää, joista valtaosa puu- ja pellettijärjestelmien yhteyteen.

Lähde: Pellets 2010, järjestöt

Norjan 450 000 tonnin pellettitehdas käynnistyy vuoden lopulla

Norjaan on rakenteilla suuri pellettitehdas. Averöyan pellettitehdasta rakentaa BioWood Norway.Tehdas valmistuu loppuvuodesta 2010 ja yhtiön pääomistaja on suuri energiayhtiö Hafslund. Tehtaan kapasiteetti tulee olemaan 450 000 tonnia/vuosi ja sen kohdemarkkinat ovat Iso-Britannia sekä Keski-Eurooppa.

Tehdas rakennetaan lähellä manteretta olevalle saarelle ja yli 300 m pituiseen laituriin mahtuu yhtä aikaa sekä raaka-ainetta purkava että pellettilä lastaava laiva. Raaka-aine (rankapuu) tuodaan Pohjois-Afrikasta, Pohjois-Amerikasta sekä myöhemmin mahdollisesti Norjasta.

Lähde: Pellets 2010, BioWood Norway

Tanskan pelletin kulutus nelinkertaistuu lähivuosina

Morten Tony Hansen tanskalaisesta FORCE Technologysta kertoo, että Tanskassa pelletin kulutus tulee muutaman vuoden sisällä lisääntymään usealla miljoonalla tonnilla. Nykyään kulutus on noin 1 miljoona tonnia/vuosi.

tanska_kulutus

Kulutus kasvaa nimenomaan voimalaitoksissa. RES-direktiivin mukaisen kansallisen toimintaohjelman vaatima lisäys tullaan täyttämään erityisesti puuenergialla, lisäys on luokkaa 65 PJ vuoteen 2020 mennessä. Energiayhtiöiden DONG ja Vattenfall voimalaitosten uudistamisen myötä pelletin lisätarve lyhyellä ajalla on yli 1 milj. tonnia ja pidemmällä tähtäimellä yli 3 milj. tonnia.

Lähde: Pellets 2010, FORCE Technology