Etusivu > Ajankohtaista > Uutiskirjearkisto > SPE-uutiskirje 10/2011

SPE-uutiskirje 10/2011,  2.12.2011


Ympäristöpalkinto Halesa Oy:lle pellettienergian edistämisestä

Nokialainen Halesa Oy palkittin Pirkanmaan ympäristöpalkintokilpailussa. Tänä vuonna palkintoraati päätti jakaa ympäristöpalkinnon lisäksi kunniamaininnan, jonka sai rakennusliike Halesa Oy.

Palkintoraati perusteli valintaa näin: "Halesa Oy on asuinrakennusten sekä kokonaisen uudisrakennusalueen rakentamisessa toteuttanut kotimaiseen, uusiutuvaan pellettiin perustuvia energiaratkaisuja. Pelletti korvaa fossiilisten energiamuotojen käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä. Halesa Oy on kiinnittänyt rakennuskohteissa huomiota myös rakennusten ja lämpöverkon energiatehokkuuteen."

Lähde: Ely-keskus

Helsingin Energia sitoutunut lisäämään uusiutuvaa energiaa

Helsingin Energian johtokunta vahvistaa yhtiön olevan sitoutunut vuoteen 2020 mennessä vähentämään hiilidioksipäästöjä 20 % ja lisäämään uusiutuvan energian osuuden 20 %:iin. Johtokunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se aloittaisi valmistelut Vuosaaren monipolttoainevoimalan rakentamiseksi. Johtokunta esittää, että valtuusto tekisi päätöksen monipolttovoimalaitoksesta vasta vuonna 2015.  Johtokunnassa oli asiasta kaksi vastakkaista näkemystä. Päätöksen siirtämistä esittänyt Jouko Sillanpää kirjoittaa Helsingin Sanomissa, että syynä on epäily kotimaisen polttoaineen riittävyydestä.

Pellettejä yhtiö on kokeillut käytössä Salmisaaren voimalaitoksessa. Kokeilut jatkuvat ja laajempi käyttö riippuu tukijärjestelmistä. Pellettien poltto on mahdollista aikanaan myös Vuosaaren voimalaitoksessa.

Helsingin Energia on mukana myös Gasumin ja Biobotnian kanssa Joutsenoon rakennettavan koekaasutuslaitoksen toteuttamisessa.

Lähteet: Helsingin Energia, Helsingin Sanomat

 

LVI-ammattilaiset kiinnostuneita pellettienergiasta

LVI-suunnittelijat ja alan opiskelijat pääsivät tutustumaan perusteellisesti pellettienergiaan Turussa ja Oulussa lokakuussa.

Oulun seudun LVI-yhdistyksen ja Turun LVI-yhdistyksen kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa Pellettienergiayhdistyksen sekä jäsenyritysten edustajat tutustuttivat LVI-alan ammattilaisia pelletin saloihin. Tilaisuudet onnistuivat hienosti, sillä niihin osallistui yhteensä yli sata henkilöä.

Molemmissa tilaisuuksissa annettiin tietoa erityisesti pellettilämmitysjärjestelmien mitoituksesta, teknologiavaihtoehdoista, hyvästä asennustavasta sekä kustannuslaskennasta.

Oulun ammattikorkeakoululla järjestetyssä tilaisuudessa esiintyivät yhdistyksen toiminnanjohtajan lisäksi Henrik Karlsson Aritermilta sekä Timo Peltokorpi ProPelletiltä. Esitysten jälkeen oli mahdollisuus lähteä tutustumaan Oulun kaupungin Pikkaralan koulun pellettilämmitykseen. Koulun lämmityksestä vastaa ProPellet Oy.

Turussa äänessä olivat puolestaan toiminnanjohtaja Hannes Tuohiniitty, Esa Suvanto Aritermilta, Jarmo Pyörre MW Lämpötekniikasta sekä Jorma Linden Ekoteamista. Turun tilaisuuden yhteydessä käytiin tutustumassa MW Lämpötekniikan yritystilan lämpökeskukseen sekä PP-Hot Oy:n lämmityskohteeseen Scan Autolla.

Lähde: Pellettienergiayhdistys

 

Korkea sähkön hinta nostaa pelletin suosiota Ruotsin omakotitaloissa

Kyselytutkimuksen perusteella pellettilämmityksen suosio on ainoana selvässä nousussa Ruotsissa omakotitalojen omistajien keskuudessa. Pientalojen omistajat uskovat ilmastojärkevien ratkaisujen kasvuun. Erityisesti lämmitysjärjestelmän muuttamista suunnittelevat nuoremmat vastaajat. Maassa on ennestään noin 130 000 pellettilämmittäjää. 

Pelletin ja aurinkokeräinten yhdistäminen kiinnostaa pellettilämmitystä suunnittelevia. "Talonomistajat katsovat entistä pidemmällä tähtäimellä valitessaan lämmön lähteitään, eikä vähiten viime vuoden ennätyskorkeiden sähkön hintojen takia", arvioi Hampus Mörner, ruotsin pellettituottajien järjestöstä PiR:stä.

Lähde: Energikanalen.com

 

Komissio puuttui Iso-Britannian uusiutuvan lämmön tariffiin

Iso-Britannian viranomaiset joutuvat alentamaan Euroopan komission vaatimuksesta suunnitellun uusiutuvan lämmöntuotannon tariffia. Valmisteilla oleva Renewable Heat Incentive (RHI) on järjestelmä, missä valtio sitoutuu maksamaan uusiutuvan lämmön tuottajalle kiinteän korvauksen tuotettua KWh:a vastaan 15 vuoden ajan.

Komissio puuttui esitettyyn tukitasoon, pitäen sitä liian korkeana. Energia- ja ilmastonmuutosministeriä (DECC) laskee tariffin tason 0,031 €/kWh:sta 0,011 €/KWh:iin. Järjestelmän käyttöönotto myös viivästyy muutamalla kuukaudella.

Ministeriön johtaja Paul Thompson ihmettelee komission vaatimaa rajua leikkausta tukitasoon ja pelkää, että leikkaus saattaa vähentää kiinnostusta tehdä laiteinvestointeja.

Ensimmäisenä tuki tulee käyttöön biomassalle teollisuudessa ja muissa suurissa lämpöä käyttävissä kohteissa. Toisessa vaiheessa - vuoden 2012 aikana - tukea laajennetaan koskemaan kotitalouksia ja muitakin teknologioita.

Lähde: Bioenergy Insight

 

Kanadaan 250 000 tonnin torrefioidun pelletin tehdas

Biomass Secure Power (BSP) rakentaa vuoden 2012 aikana ensimmäisen suuren kokoluokan torrefioidun pelletin tuotantolaitoksen maailmassa. Työt ovat käynnistymässä Kanadassa Brittiläisessä Kolumbiassa.  Laitos rakennetaan tuottamaan yhtiön oman teknologian pohjalta torrefioitua pellettiä 50-80 tonnia tunnissa. Vuosituotannoksi asetetaan 250 000 tonnia.

Yhtiön mukaan torrefioidut pelletit ovat noin 30 % tiheämpiä ja sisältävät 16 % enemmän energiaa kiloa kohti. Tehtaan tarvitsema tuotannon energia saadaan torrefioinnin yhteydessä syntyvästä synteettisestä kaasusta.

BSP tähtää 5 miljoonan tonnin vuosituotantoon vuonna 2015

Yhtiöllä on kolmen vuoden investointisuunnitelma. Suunnitelmat ovat valmiina jo neljästä muusta tehtaasta, joista kahden on tarkoitus käynnistyä vuonna 2013 ja kahden vuonna 2014. Näiden viiden tehtaan yhteenlaskettu kapasiteetti on 3,5 miljoonaa tonnia. Kaikkiin tehtaisiin on tarkoitus rakentaa mahdollisuus valmistaa sekä torrefioitua että tavallista pellettiä.

Vuoden 2015 loppuun mennessä BSP:llä on tavoite nostaa oma tuotantomäärä 5 miljoonaan tonniin, sillä he arvioivat pellettien kysynnän kasvavan voimakkaasti. Yhtiö on arvioinut, että globaali pellettien kulutus nousee vuoteen 2020 mennessä 110 miljoonaan tonniin.

Lähde: Bioenergy Insight

 

Amsterdamin satama varautuu kasvaviin biomassakuljetuksiin

Euroopan maiden alkaessa korvata hiilivoimaloiden polttoainetta uusiutuvilla raaka-aineilla, varautuu Amsterdamin satama kasvaviin biomassan kuljetuksiin kauttaan. Satama ei samalla salli enää uusien fossiilisen poltoaineen terminaalien rakentamista, koska painopisteen arvellaan siirtyvän biomassaan.

Tällä hetkellä satama tarjoaa siirtoterminaaleja Duisburgista biomassan varastointia ja jatkotoimituksia varten.

Vuosittain Amsterdmin sataman kautta siirtyy noin 1,5 miljoonaa tonnia tällä hetkelllä, mutta vuonna 2020 määrän arvellaan olevan jo 13,5 miljoonaa tonnia. Sataman toimitusjohtaja Koen Overtoom kertoo kasvun tulevan erityisesti Saksasta, missä korvataan ydinenergiaa, mutta monissa muissakin Pohjoisen Euroopan maassa siirrytään biomassaan kivihiilen korvauksessa.

Lähde: Bioenergy Insight