Etusivu > Ajankohtaista > Uutiskirjearkisto > SPE-uutiskirje 1/2012

SPE-uutiskirje 1/2012,  2.2.2012


 

Jorma Ollilan kartano siirtyi pellettiaikaan

Nokian hallituksen ex-puheenjohtaja ja Shellin hallituksen puheenjohtajan Jorma Ollilan kartanoon toteutettiin vuoden 2011 lopulla Tulimax-pellettilämmitysjärjestelmä.

Kohteessa oli monenlaisia huomioitavia tekijöitä mm. suojeltuja rakennuksia, maalämpö kytkentöineen sekä useita lämmitettäviä kiinteistöjä. Kohde toteutettiin ns. hydridi-lämmitysjärjestelmänä, jolloin jo aiemmin käytössä ollut maalämpö tuottaa osan tehosta ja pelletti talviajan tarpeet sekä huipputehot.

Tulimax pellettijärjestelmän nimellisteho on 120 kW, tällöin pellettiä kuluu vuodessa noin 100 tn. Museoviraston suojelema rakennus asetti omat haasteensa etenkin laitteiden sijoittelussa. Mm. pellettisiilot sovitettiin kohteeseen sopivaksi.

Valintaperusteena täydennysinvestoinnille kartanossa oli pellettilämmityksen edullisuus.

Laitteistot toimitti keuruulainen HT Enerco Oy. Projektin suunnittelijana toimi LVI-Ura Oy ja asennuksen suoritti LVI-Kiviaho Oy.

Lähde: HT Enerco Oy

Umaconille raaka-aineen kuivaus ja poltinkehitystä

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt kouvolalaiselle Umacon Oy:lle vuoden 2011 joulukuussa 560.000 euroa energiatukea puupolttoaineiden raaka-aineen kuivauslaitosprojektiin. Hankkeen kustannusarvio on runsaat kaksi miljoonaa euroa. Valmistettavat puupolttoaineet ovat klapeja, brikettiä ja pellettiä eri variaatioina. Lopullinen päätös projektin toteuttamisesta tehdään vuoden 2012 aikana. Kuivauslaitos sijoittuu Umacon Oy:n Luumäen Puukylässä omistaman pellettitehtaan yhteyteen. Ympäristölupa laitokselle myönnettiin heinäkuussa 2011.

Umacon Oy kehittää myös uutta pelletinpolttomenetelmää teholuokassa 0,5 – 5 MW. Uudessa menetelmässä hyödynnetään jo olemassa olevia öljy- ja kaasukäyttöisiä kattiloita ja lämpölaitoksia. Projektin tavoitteena on kehittää polttomenetelmä, jossa pelletti on pääpolttoaine ja öljy tai maakaasu toimii tukipolttoaineena.

Kehitystyössä ollaan keskittymässä menetelmän kaupallisiin sovellutuksiin. Nämä ovat muunnossarjoja, joilla muutetaan olemassa olevia öljy- tai maakaasukäyttöisiä kattiloita tai lämpölaitoksia pelletin polttoon soveltuviksi. Menetelmällä on huomattavaa kansantaloudellista merkitystä, kun pienillä investoinneilla saadaan aikaan merkittävät säästöt polttoainekustannuksissa ja samalla korvataan fossiilisia tuontipolttoaineita kotimaisella biopolttoaineella.

Lähde: Umacon Oy

 

Pellettituotantoa kunnallisen CHP-laitoksen yhteydessä Ruotsissa

Ruotsissa Falun kaupungin energialaitoksen omistama Falu Energi & Vatten AB on rakennuttanut kunnallisen yhteistuotannon (CHP) laitoksen yhteyteen pellettitehtaan.
Ideana investointia tehdessä on ollut tuottaa joustavasti pellettiä, erityisesti maaliskuusta syyskuuhun. Tällöin on lämpöä yli oman tarpeen kiinteistöjen lämmitystarpeen laskiessa ja lämpö voidaan hyödyntää pelletin raaka-aineen kuivauksessa.

Kuivauksessa käytetään hyödyksi myös 30 MW turbiinin hukkalämpö, jonka avulla pelkästään voidaan kuivata raaka-aineita joka tunti 8 pellettitonnin tuottamiseen.
Todellinen win-win tilanne tulee esille siinä, että käyttämällä lämpö purun kuivaukseen, pystytään turbiinilla tuottamaan keskimäärin 10 GWh:n verran enemmän vihreää sähköä.
Tehtaan raaka-ainehuolto voidaan hoitaa laajalla valikoimalla, riippuen pelletin käyttäjistä. Raaka-aine voi olla jopa 100 % hakkuutähdettä, mutta myös kuluttajalaatuisen pelletin tuotanto sahanpurusta on mahdollista.

Energialaitos käyttää osan pelletistä omissa pienemmissä laitoksissa talviaikaan huippu- ja varavoiman tuotannossa.
Investointi on suuruudeltaan 14 miljoonaa euroa ja pellettiä on tarkoitus tuottaa noin 45 000 tonnia vuodessa.

Lähde: Bioenergy International, Pellets 2012 konferenssi

 

Pellettien sertifiointia kehittävä PellCert –hanke käynnissä

Euroopan pellettialan yhteenliittymän, European Pellet Councilin, ylläpitämä ENplus sertifiointijärjestelmä on edennyt yhä laajempaan käyttöön. Euroopassa noin 1,5 miljoonaa tonnia pellettiä on ENplus sertifioitua.

Pelletin laatutyön laajentamiseksi ja markkinoiden kehittämiseen tähtäävä PellCert –hanke käynnistyi kesällä. Hanke on IEE-ohjelman rahoittama ja siihen ottaa osaa hankekoordinaattori AEBIOM:n lisäksi 12 muuta järjestöä. Suomesta hankkeen partnerina on mukana Pellettienergiayhdistys ja alihankkijana VTT.

PellCert -hankkeen suomalainen työpaja järjestetään maalis-huhtikuussa Tampereella.

Hankkeen toteuttamat  englanninkieliset ENplus kotisivut on avattu osoitteessa www.enplus-pellets.eu  ja suomenkieliset sivut avautuvat helmikuun aikana osoitteessa www.enplus-pellets.fi

Lähde: Pellettienergiayhdistys
 

Ruotsin pellettienergian käyttö jo 11,3 TWh

Pellettienergian käyttö Ruotsissa on Euroopan suurinta. Vuonna 2010 tuotettiin maassa pelletillä energiaa 11,3 TWh, mikä vastaa 2,3 miljoonaa tonnia pellettiä. Tästä määrästä 1,5 Mtonnia tuotettiin myös Ruotsissa ja noin 0,8 Mtonnia tuotiin muualta. Pelletillä tuotetun energian määrä on lähes yhtä suuri kuin maakaasun ja tuplasti tuulivoimaa suurempi.

Pellettitehtaita maassa on noin 80 kpl, joista vähintään 5000 tonnia/a tuottavia noin puolet. Käyttökohteita on erittäin suurista voimalaitoksista ja pientaloihin asti yli 150 000.

Lähde: Svebio, Pellets 12 konferenssi

 

Saksan pellettituotanto kasvaa edelleen

Saksan pellettialan (DEPV) tilastojen mukaan Saksan pellettituotanto kasvoi vuonna 2011 100 000 tonnia, lähes 1,9 Mtonniin. Tuotantokapasiteettia maassa on noin 2,7 Mtonnia. Pelletin kotimainen käyttö kasvoi tuotannon kasvua enemmän, 200 000 tonnia ollen 1,4 Mtonnia. Vuodelle 2012 DEPV ennustaa edelleen 200 000 tonnin käytön ja yli 300 000 tonnin tuotannon kasvua yli 2 Mtonnin.

Saksassa on noin 60 pellettivalmistajaa ja 70 tehdasta. Pelletin keskihinta oli Saksassa noin 233 €/tn, mikä on keskimäärin 40 % öljyä edullisempi. Pääosa pelletistä käytetään lämmitysmarkkinoilla ja maassa onkin noin 155 000 pellettilämmittäjää tällä hetkellä.

Lähde: DEPV

MW Power toimittaa Tampereelle pelletin pölypolttolaitoksen

Metson ja Wärtsilän yhteisyritys MW Power Oy toimittaa Tampereen Energiantuotannolle Suomen ensimmäisen pellettiä pölynä polttavan laitoksen. Laitos on myös suurin pellettiä hyödyntävä laitos ja sen teknologinen ratkaisu on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Toimitus käsittää täydellisen avaimet käteen -kattilalaitoksen. 

Lämpölaitos toimii huippukuorma- ja varalaitoksena ja korvaa nykyisin käytössä olevien öljy- ja kaasukäyttöisten kattilalaitosten käyttöä. Laitoksen pääpolttoaineena on puupelletti ja sen lämpöteho on 33 megawattia. Vanhan kattilakannan korvaaminen uudella pellettikattilalla vähentää Metson mukaan merkittävästi kaukolämmön lämpökeskusten tuotannon CO2-päästöjä. 

Laitos sijoitetaan Tampereella Sarankulmaan ja sen lämmöntuotanto aloitetaan vuoden 2012 lopulla. Pellettilaitoksen on tarkoitus toimia merkittävältä osin nykyisten lämpölaitosten korvaajina hetkellisesti, kun niissä tehdään tulevina vuosina uudistuksia.

Tampereen Energiantuotannon uudessa lämpölaitoksessa pellettipolttoaine jauhetaan pölyksi erillisillä jauhinmyllyillä, jonka jälkeen pöly käsitellään ja poltetaan kattilassa pölypolttimella. Metson mukaan polttoprosessin säädettävyys on huomattavan suuri ja pölymäisellä polttoaineella lämpöä tuotetaan puhtaasti.

Pölypolttoon perustuva pellettien hyödyntäminen on uutta Suomessa, Ruotsissa sitä on hyödynnetty jo pitkään useissa laitoksissa, alkaen alle 500 kW laitoksissa.

Tampereen Energiantuotanto kuuluu Tampereen Sähkölaitos -yhtiöihin ja vastaa konsernin sähkön ja kaukolämmön tuotannosta, ylläpidosta ja kehittämisestä.

Lähteet: Tekniikka&Talous, Tampereen Energiantuotanto, WTS