Etusivu > Ajankohtaista > Uutiskirjearkisto > SPE-uutiskirje 1/2011

SPE-uutiskirje 1/2011,  21.2.2011


Selvitys esittää 400 000 tonnin pellettitehtaiden perustamista Etelä-Suomeen

Hämeessä selvitettiin mahdollisuutta toimittaa pääkaupunkiseudun energiantuotantoon uusiutuvia polttoaineita. Selvitystyön teki konsulttiyritys Jyri Makkonen Ky, Hämeen maakuntaliiton toimeksiannosta.

Raportti esittää ensivaiheeksi laajaa pellettien tuotanto. Nykyiset Versowoodin Heinolan tehdasa ja Vapon Turengin tehdas voitaisiin laajentaa ja lisäksi rakentaa kaksi 200 000 tonnin vuosituotannolla toimivaa uutta tehdasta.

Mahdollisia pellettitehtaiden sijoituspaikkoja ovat raportin mukaan Hattulan kunnan teollisuusalue, Vanajan voimalaitoksen vieressä oleva alue, UPM:n Heinolan tehdasalue ja/tai Stora Enson Sunilan teollisuusalue Kotkassa.

Raaka-aineet pellettien tuotantoa varten tulisivat Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilta sekä osista Kaakkois-Suomen ja Rannikkon metsäkeskuksen alueita.

Porvoon Tolkkisten syväsatama-alueelle ehdotetaan terminaalia, mistä pelletti ja mahdollisesti myös puuhiili vietäisiin laivalla Etelä-Suomen rannikolla oleviin käyttökohteisiin. Aloitus on mahdollista toteuttaa toki rekkakuljetuksina, sillä Helsingin Energian alkuvaiheen tarve - 400 000 tonnia pellettiä - tarkoittaisi ainoastaan noin 30 rekka-autoa päivittäin.

Lähde: Hämeen liiton selvitys

Metsien tulevaisuus -selvitys näkee pelletin positiivisesti

Viime viikolla julkaistu metsäalan tulevaisuutta luotaava kirja "Murroksen jälkeen - Metsien käytön tulevaisuus Suomessa" käsittelee myös pellettejä yhtenä tulevaisuuden vahvana metsätuotteena. Pelletit ovat kirjoittajien mukaan tuote, jolla voidaan ratkaista polttoaineresurssien ja kysynnän alueellista epätasapainoa.

Pellettejä on kirjan mukaan käsitelty yhtenä tapausesimerkkinä luotaessa uutta energiantuotantoa ja metsätaloutta arvioivaa FinFEP -laskentamallia.

Lähde: Murroksen jälkeen - Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -kirja (pdf-julkaisu)

 

YK:n ilmastoraportti suosittaa pellettien käytön lisäämistä

YK:n ympäristöohjelma UNEP:n ja maailman ilmatieteen organisaation WMO:n tuore raportti esittää keinoja ilmastonmuutoksen vastaan taistelussa. Raportti pitää CO2-tasoa vastaan taistelua tärkeämpänä puuttumista mustan hiilen ja otsonin lisääntymiseen ilmakehässä. Yhtenä keinona raportti listaa pellettitakkojen ja -keskuslämmityksen lisäämisen.

Raportti ja toimenpide-ehdotukset tullaan jakamaan ensi viikon YK:n ympäristöministeriöiden kokouksessa Nairobissa.

Lähde: Tekniikka&Talousraportti

Pellettienergia kiinnostaa kevään kuluttajamessuilla

Pellettienergia on esillä kevään kuluttajamessuilla. Jo järjestetyistä kuluttajamessuista useita pellettijärjestelmiä tarjoavia yrityksiä on ollut esillä. Pellettienergiayhdistys on lisäksi järjestänyt tietoiskuja ja luentoja Turun ja Tampereen messuilla. Yhdistys osallistuu vielä ainakin Jyväskylän ja mahdollisesti Oulun rakennusmessuille.

Sekä kuluttajien että taloyhtiöiden, teollisuusyritysten ja maatalouksien kyselymäärät ovat selvästi lisääntyneet talven aikana. Messuilla tehtyjen kyselyiden perusteella vahvimmin kuluttajia kiinnostaa pellettienergian edullisuus ja hyvät tulevaisuuden näkymät. Mielenkiinto on useimmiten herännyt öljyn ja sähkön nopean hinnannnousun seurauksena.

Lähde: Pellettienergiayhdistys

 

Pelletti ja aurinko innostivat Porissa

Prizztechin ja Lounais-Suomen Metsäkeskuksen helmikuun toisella viikolla Porissa järjestämässä yleisötilaisuudessa yliopistokeskuksen auditoriotila pursui ääriään myöten täynnä. Kaikkiaan osallistujia oli pitkälti toista sataa. Kuulijat kyselivät aktiivisesti pellettienergiasta ja aurinkolämmityksestä alustaneilta. Prizztechin Marjo Kekki esitteli myös energia-avustuksista.

Tilaisuuden tauoilla paikalle tulleet pääsivät tenttaamaan laitetoimittajilta lämmitysratkaisuista, mm. pellettitakoista, pellettikattiloista ja aurinkokeräimistä.

Vastaavan tyyppisiä tilaisuuksia tullaan kevään aikana järjestämään mm. Seinäjoella, Hyvinkäällä, Oulussa. Tilaisuuksista tiedotetaan Pellettienergiayhdistyksentapahtumakalenterissa.

Lähde: Pellettienergiayhdistys